Консультує начальник Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Роман Возняк

Підтвердити місце проживання дитини для зарахування в перший класс можна офіційним документом з необхідною інформацією

Відповідно до вимог нового Закону “Про освіту” було змінено порядок зарахування дітей у перші класи. Тепер кожна дитина може піти в школу, найближчу до її місця проживання, закріплену за цією територією (без тестів, співбесід чи інших випробувань). Для першочергового зарахування треба тільки підтвердити місце проживання одним з документів. Їх перелік закріплено в постанові Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 “Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів”.

Підтвердити місце проживання дитини можна такими документами:

– паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних  представників;

– довідка про реєстрацію місця проживання дитини або одного з їїбатьківчизаконнихпредставників;

– довідка про взяття на обліквнутрішньопереміщеної особи;

– документ, щозасвідчує право власності на відповіднежитло;

– рішення суду, яке набрало законноїсили, про наданняособі права на вселення до житловогоприміщення, визнанняза особою правакористуванняжитловимприміщеннямабо права власності на нього, права на реєстраціюмісцяпроживання;

– документ, щозасвідчує право користуванняжитлом (договір найму/піднайму/орендитощо), укладенийміжфізособами (за умовийогореєстраціїабонотаріальногопосвідчення) чиміжюридичною і фізичною особами, зокремащодокористуваннякімнатою в гуртожитку;

– довідка про проходженняслужби у військовійчастині;

– акт обстеження умов проживання.

Протецейперелік не є вичерпним – підтвердженнямтакожможе бути іншийофіційний документ, щоміститьінформацію про місцепроживаннядитини та/або одного з їїбатьківчизаконнихпредставників. Приймаючитакий документ, директоришкілмаютьпереконатися, щовін:

– міститьінформацію, яка підтверджуєчипосвідчуємісцепроживаннядитиниабоїїбатьків (одного з батьків) на територіїобслуговуваннявідповідного закладу загальноїсередньоїосвіти;

– складений, виданийчипосвідчений особою, яка уповноважена на цевідповіднодо закону;

– має форму та реквізити, передбаченівідповідним нормативно-правовим актом.

Вид документа для підтвердженнямісцяпроживанняобирає особа, яка подаєзаяву на зарахуваннядитини.

Дату початку прийомудокументів для зарахування в перший класвизначаютьмісцевіорганисамоврядування. Водночаскінцева дата поданнядокументівєдина для всіх – це 31 травня.

Батьки мають право подати заявудо закладуосвіти, на територіїобслуговуванняякого вони (їхнядитина) проживають, – зарахування до цієїшколидитинігарантується Законом. Також батьки мають право подати заяву до будь-якогоіншого закладу – до ньогодитинаможе бути зарахована на вільнімісця, зокрема, за результатами жеребкування.

Якщо на 31 травнякількістьподанихзаяв не перевищуєкількостімісць, то не пізніше 1 червнявидається наказ про зарахуванняусіхдітей. Їх список оприлюднюєтьсявиключно в закладіосвіти.

Коли у школізалишаютьсявільнімісця, інформація про них розміщується на інформаційномустенді закладу та його веб-сайті (у разівідсутності – на веб-сайті органу, у сферіуправлінняякогоперебуває заклад).

Якщо на 31 травнякількістьподанихзаявперевищуєкількістьмісць, то до 1 червнязараховуютьсядіти:

– місцепроживанняяких на територіїобслуговуванняшколипідтверджене;

– які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами учнівцього закладу освіти;

– які є дітьмипрацівниківцього закладу освіти;

– які є випускникамидошкільногопідрозділуцього закладу освіти (за йогонаявності).

До 15 червнязараховуютьсявсііншідіти за результатами жеребкування. Воно проводиться з 5 до 10 червня та є публічним.

З 1 до 15 червня заяви про зарахування не приймаються. Але після 15 червняможна подати заяви на вільнімісця.

Присутністьдитинипід час подання заяви про зарахування, жеребкуванняабозарахування не є обов’язковою, не може бути умовоюзарахування і цього не можутьвимагати у закладіосвіти.

Як захистити права в сфері земельних відносин – роз’яснює Міністр юстиції Павло Петренко  

Доброго дня! Мій сусід орендує земельну ділянку вже декілька років, але тиждень тому до нього приїхали невідомі люди з документами і заявили що віднині вони є орендарями. Він звернувся до поліції, там зареєстрували заяву і більше нічого. Цього року я теж планував взяти землю в оренду, але тепер  побоююсь. Підкажіть, як бути?                   Петро Василишин

Що таке  самовільне зайняття земельної ділянки? Це дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними.

Що таке подвійна державна реєстрація права оренди земельних ділянок? Нагадаю, право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки підлягають обов’язковій державній реєстрацій. Подвійна державна реєстрація права оренди земельних ділянок – це наявність двох зареєстрованих прав оренди за різними орендарями.

Як запобігти подвійній реєстрації? Перед укладанням договору оренди земельної ділянки та державною реєстрацію цього права рекомендую попередньо отримати витяг з Державного земельного кадастру про таку земельну ділянку задля того, щоб володіти повною інформацію.

Як захистити своє право? Законодавство передбачає два шляхи  захисту –  у досудовому  та судовому порядку.

Досудовий порядок передбачає звернення до:

 • правоохоронних органів;
 • Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Міністерстві юстиції України;
 • регіональних оперативних штабів, які працюють у режимі оперативного реагування на спроби рейдерських захоплень земель або вирощеного врожаю. Контакти штабів шукайте  на сайті Головного територіально управління юстиції у Вашій області;
 • мобільних точок доступу до системи безоплатної правової допомоги з метою повідомлення про факт рейдерської атаки та консультування щодо подальших дій;

Крім того, реальний власник земельної ділянки може звернутися  до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса із заявою про заборону вчинення реєстраційних дій, яка невідкладно реєструється  в базі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Які скарги розглядає Комісія? Мін’юст розглядає скарги:

 • на рішення державних реєстраторів про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
 • на рішення, дії або бездіяльність Головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України (з питань розгляду скарг, які належать до їх компетенції).

Проте, до компетенції Міністерства юстиції України не відноситься розгляд скарг:

 • на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав, коли таке право набуто на підставі рішення суду;
 • коли наявний судовий спір;
 • розгляд скарг на реєстраційні дії, проведені на підставі рішення суду.
 • Який порядок і форма подачі скарги до Комісії Мін’юсту?Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав або територіального органу Міністерства юстиції України подається особою, яка вважає, що її права порушено. Скарга подається за формою, встановленою законом. Вимоги до оформлення скарги розміщені на сайті Міністерства: https://minjust.gov.ua/m/4626

Звертаю увагу, скарга, подана без урахування зазначених вимог, Комісією по суті не розглядається!

Які строки звернення до Комісії?  

 • 60 календарних днів  на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації;
 • 15 календарних днів на рішення дії або бездіяльність територіальних органів Мін’юсту.

Відлік часу починається від дня прийняття рішення або з дня коли особа могла дізнатися про порушення її прав.

Які строки розгляду? Загальний строк розгляду та вирішення скарги – до 45 календарних днів з моменту надходження скарги.  Комісія готує висновок протягом 2-3 тижнів, на підставі якого Мін’юст приймає рішення у формі наказу. Рішення надсилається скаржнику протягом 3-х робочих днів з дня його прийняття. Особа, яка звернулась зі скаргою, не згодна з рішенням Міністерства юстиції України, вона може звернутись до суду.

Коли може бути відмовлено у розгляді скарги?  Існує низка випадків, коли Мін’юст може відмовити у розгляді скарги, та випадки, коли закон зобов’язує відмовити у задоволенні скарги. Найчастіше підставою  є  недотримання  встановлених законом вимог до оформлення скарги.

Куди можна звернутись за консультацією з питань діяльності Комісії Мін’юсту? Необхідну інформацію та контакти можна знайти на офіційному веб-сайті Міністерства за посиланням: https://minjust.gov.ua/pages/commission_civil_register.

Як захистити своє право через суд? Особа, чиї права порушено, може звернутися до суду з позовом про скасування рішення про державну реєстрацію прав, документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, скасування записів про проведену державну реєстрацію прав та з  позовом про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки.

До якого суду звертатись? До господарського суду, якщо сторонами спору є юридичні особи та\або громадяни – суб’єкти  підприємницької діяльності.

До адміністративного суду, якщо оскаржуються рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, компетентних у сфері земельних правовідносин.

Всі інші  випадки до судів загальної юрисдикції в порядку цивільного судочинства.

 • Відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки? Громадяни та юридичні особи несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність за самовільне зайняття земельних ділянок.
Самовільне зайняття земельної ділянки тягне за собою накладення штрафу на громадян від 170 до 850 грн
на посадових осіб від 340 до 1700 грн
Самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику, карається: штрафом від 3400 до 5100 грн

або арештом  на строк до 6 місяців

Самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене особою, раніше судимою за самовільне зайняття земельної ділянки або самочинне будівництво або групою осіб, або щодо земельних ділянок особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель, карається: обмеженням волі на строк від 2 до 4 років

або позбавленням волі на строк до 2 років

Самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці,яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику карається: штрафом від 5100 до 8500 грн

або арештом на строк до 6 місяців,

або обмеженням волі на строк до 3 років

Самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель, або вчинене особою, раніше судимою за такий саме злочин або за самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці карається: позбавленням волі на строк від 1 до 3 років

Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями? Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.

 

“Майбутнє в твоїх руках”

“Безтурботні дні, місяці та роки навчання в школі швидко промайнуть і потрібно буде зробити дуже важливий та відповідальний вибір — вибір своєї майбутньої професії. Цей вибір необхідно робити свідомо та планомірно, щоб не допустити помилки”- з таких слів зазвичай розпочинаються профорієнтаційні зустрічі  з учнями старших класів.

Аби допомогти учням старших класів не загубитися в “світі професій”,  усвідомлено зробити свій вибір, начальником відділу активної підтримки Снігурівської районної філії Миколаївського ОЦЗ  Оленою Хижняк, сплановано та проведено День відкритих дверей центру зайнятості та Засідання клубу для молоді “Пізнай себе”. Гостями Снігурівської районної філії Миколаївського ОЦЗ цього разу стали учні 8 та 9 класів Снігурівської опорної ЗОШ.

Учням 8 класу інформаційно-пізнавальна екскурсія стінами центру зайнятості та знайомство з фахівцями дала змогу зрозуміти специфіку діяльності служби зайнятості в цілому та функціональні обов’язки кожного відділу окремо. Так учні дізналися про роботу Кар’єрних радників, про найбільш затребувані професії на ринку праці Снігурівського району, про ринкоутворюючі підприємства тощо. Дізналися про можливості професійної орієнтації та правила вибору майбутньої професії.

Також учням було презентовано можливість взяти участь в електронному тестуванні на «Веб-базовій платформі “МОЯ ПРОФЕСІЯ: консультаційна мережа”» з метою визначення професійних схильностей.

Учні 9 класу прийняли участь в Засідання клубу для молоді “Пізнай себе”. Під час зустрічі було проговорено про різноманітність світу професій, про класифікацію професій за предметом праці та виконано роботу в буз-групах. Також учні дізналися, як впливає не правильний вибір професійного шляху на самореалізацію та кар’єру в майбутньому та й взагалі на якість життя та здоров’я.

Маємо надію, що почуте допоможе майбутнім випускникам більш якісно та ефективно підійти до вибору професії, створити якісний професійний план, та впевнено рухатися в напрямку своєї майбутньої професії,а фахівці служби зайнятості завжди готові прийти на допомогу.

13.05.2019| О.В. Хижняк – начальник відділу активної підтримки безробітних Снігурівської районної філії

  

Увага!

Комунальне підприємство “Снігурівський комунальник” повідомляє, що 13.05.2019  року у зв’язку з ремонтними роботами буде відсутнє водопостачання на артсвердловинах  № № 105, 102, 111 у старій частині.

Приносимо свої вибачення за тимчасові незручності.