До відома громадян

Прокуратура інформує, що протягом 2018 року до Баштанської місцевої прокуратури (у т.ч. до Снігурівського відділу) надійшло 499 звернень, що майже удвічі  менше, ніж у 2017 році (985), з яких вирішено по суті – 307 (2017 рік – 691), направлено до інших відомств – 189 (2017 рік – 286), повернуто заявникам – 3 (2017 рік – 8).

Структура звернень, що надійшли до місцевої прокуратури

У розрізі відділів структура звернень, що надійшли та розглянуті по суті, виглядає наступним чином:

 • Баштанка – надійшло – 128, з них розглянуто по суті – 85 (питома вага розглянутих – 66,4%);
 • Березнегуватський відділ – надійшло – 58, з них розглянуто по суті – 34 (питома вага розглянутих – 58,6%);
 • Казанківський відділ – надійшло 114, з них розглянуто по суті – 78 (питома вага розглянутих – 68,4%);
 • Новобузький відділ – надійшло – 92, з них розглянуто по суті – 57 (питома вага розглянутих – 62%);
 • Снігурівський відділ – надійшло – 107, з них розглянуто по суті – 53(питома вага розглянутих – 49,5%).

Структура звернень у розрізі відділів

Від народних депутатів України, Героїв України, Радянського Союзу, Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, неповнолітніх, учасників АТО протягом 2018 року звернення не надходили.

З числа вирішених по суті, за категоріями розглянуто звернень:

 • з питань досудового розслідування – 200 (2017 рік – 471);
 • з питань надання правової допомоги – 0 (2017 рік – 5);
 • з питань участі у кримінальному провадженні – 9 (2017 рік – 14);
 • з питань представництва інтересів громадян та держави у суді – 0 (2017 рік – 8);
 • про права дітей – 0 (2017 рік – 1);
 • з питань додержання законодавства при виконанні рішень судів – 2 (2017 рік – 3);
 • з питань нагляду за додержанням кримінально-виконавчого законодавства – 23 (2017 рік – 47).

Структура вирішених звернень за категоріями

Таким чином, протягом 2018 року спостерігалась тенденція до суттєвого зменшення як загальної кількості  звернень, так і зменшення їх кількості за всіма категоріями. Слід зазначити, що зменшення кількості звернень з питань досудового розслідування вказує на наявність позитивних зрушень в організації досудового розслідування у кримінальних провадженнях, підвищення прокурорами та слідчими рівня забезпечення дотримання прав і свобод учасників кримінального провадження, що тягне мінімізацію підстав оскарження прийнятих ними рішень, дій чи бездіяльності.

Водночас, в 2018 році зменшилась кількість задоволених звернень – 13 (питома вага до розглянутих – 4,2% ) проти 30 в 2017 році (питома вага до розглянутих – 4,3%). Така тенденція обумовлена, насамперед, значним скороченням загальної кількості розглянутих звернень, на що вказує практично незмінне співвідношення задоволених звернень до загальної кількості звернень, що розглянуті по суті.

За категоріями задоволені звернення розподіляються так:

 • з питань досудового розслідування – 8;
 • з питань виконання рішень судів – 1;
 • з питань кримінально-виконавчого законодавства – 1;
 • з інших питань – 3.

Із загальної кількості звернень що розглянуті місцевою прокуратурою, прийнято рішення про відхилення у 8 зверненнях (всі з питань досудового розслідування). Такі рішення приймались Баштанською місцевою прокуратурою (центральний офіс) – 4, Березнегуватським відділом – 1, Казанківським відділом – 1, Снігурівським відділом – 2.

Підставами для відхилення були непідтвердження доводів заявників, звернення зі скаргами осіб, що не є учасниками кримінального провадження та ін.

З питань досудового розслідування не від учасників кримінального провадження розглянуто 130 звернень, з яких відхилено – 3, задоволено – 4, надано роз’яснення – 121, приєднано до кримінального провадження (у якому надано роз’яснення) – 2. Практично всі зазначені звернення стосуються оскарження дії працівників поліції щодо невнесення в ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення.

Протягом 2018 року виключено з обліку 11 звернень (всі у зв’язку із внесенням до ЄРДР інформації про вчинене кримінальне правопорушення).

Доступ до публічної інформації

Протягом 2018 року Баштанською місцевою прокуратурою розглянуто 7 запитів на інформацію (2017 рік – 0), з яких 4 надійшло електронною поштою,  3 –  письмово.

Із загальної кількості розглянутих, від фізичних осіб надійшло 5 запитів на інформацію, від юридичних осіб – 2, у т.ч. 1 запит від засобів масової інформації.

Запити на інформацію розглядались Казанківськім відділом місцевої прокуратури – 2, Новобузьким відділом – 1, Снігурівським – 4.

Всі запити на інформацію розглянуті протягом 5 діб. Строки розгляду запитів не продовжувались.

За результатами розгляду запитів на інформацію прийняті наступні рішення:

 • скеровано належному розпоряднику інформації – 1;
 • надано запитувану інформацію – 5;
 • надано роз’яснення – 1.

За категоріями інформація запитувалась з таких питань:

 • з питань досудового розслідування – 2;
 • про надання статистичної інформації – 1;
 • з питань представництва інтересів громадян та держави в суді – 2;
 • з інших питань – 2.

Питання про відшкодування витрат, пов’язаних із наданням піблічної інформації не вирішувались у зв’язку із невеликим обсягом запитуваної інформації.

Протягом 2018 року рішення, дії чи бездіяльність прокурорів щодо надання (відмову в наданні) інформації не оскаржувались, у т.ч. в судовому порядку.

Організація особистого прийому

Особистий прийом громадян здійснюється всіма оперативними працівниками місцевої прокуратури за встановленими графіками. У всіх структурних підрозділах забезпечено проведення особистого прийому у робочі дні.

В адміністративних приміщеннях прокуратури у загальнодоступних місцях розміщені графіки особистого прийому громадян в Генеральній прокуратурі України, прокуратурі Миколаївської області та у місцевій прокуратурі. У разі відсутності чергового працівника, особистий прийом, за вказівкою керівника (начальника відділу) здійснюється іншим оперативним працівником.

Особистий прийом громадян у вихідні та святкові дні здійснюється оперативними працівниками згідно графіків чергування, які щомісячно затверджуються  наказом керівника місцевої прокуратури.

На особистому прийомі працівниками прокуратури прийнято 166 громадян, у т.ч. прийнято 126 письмових звернень. В інших випадкам громадянам надані роз’яснення. Особисто керівником прокуратури прийнято 10 громадян, у т.ч. 1 в’язень, заступниками керівника прийнято 16 громадян.

Із числа письмових звернень, прийнятих на особистому прийомі:

 • прийнято особисто керівником – 10;
 • першим заступником та заступниками керівника – 11;
 • начальниками відділів – 12;
 • прокурорами прокуратури – 93.

За результатами розгляду звернень, прийнятих на особистому прийомі, прийняті наступні рішення:

 • задоволено – 2 (у т.ч. 1 – від ув’язненої особи)
 • відхилено – 3;
 • надано роз’яснення – 52;
 • приєднано до кримінального провадження (з наданням роз’яснення) – 2;
 • виключено з обліку звернень у зв’язку із внесенням до ЄРДР – 3;
 • направлено до інших відомств для вирішення – 64.

 

«20» січня 2019 року

Баштанська місцева прокуратура

Освітлення міста триває

Завдяки підтримці народного депутата України Вадатурського А.О. освітлення міста Снігурівка  триває стрімкими темпами. На даний час консольні світильники з люмінесцентними лампами встановлені для безпеки та зручності мешканців вул. Набережної та Новонабережної.