Рішення XLVI сесії Снігурівської міської ради 7 скликання від 21 грудня 2018 року № 31 “Про міський бюджет Снігурівської міської ради на 2019 рік”:

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

Вирішила:

1. Визначити на 2019 рік:

 • доходи міського бюджету в сумі 32845750,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 31152728,00 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 1693022,00 гривні згідно з додатком 1 до цього рішення;
 • видатки міського бюджету у сумі 32845750,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 30614628,00 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 2231122,00 гривні;
 • профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 538100,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
 • дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 538100,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
 • оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 70000,00 гривень, що становить 0,2 відсотки видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів міського бюджету на 2019 рік у розрізі типової програмної класифікації видатків та кредитування за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію міських програм у сумі 9302841,00 гривня згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2019 рік:

 • до доходів загального фонду міського бюджету належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України;
 • джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік:

 • у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1, 71  Бюджетного кодексу України;
 • у частині фінансування є надходження, визначені частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету згідно зі статтями 69-1, 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 91, частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • інші виплати населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Снігурівській міській раді в особі міського голови отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

 • позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Снігурівській міській раді забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

 • врахування в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
 • затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
 • затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
 • здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
 • забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

 • забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання;
 • здійснення контролю за забезпеченням під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти міського та районного бюджетів встановлення обов’язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань;
 • у випадку невиконання показників надходжень до міського бюджету на 2019 рік, визначених розписом міського бюджету, головний розпорядник бюджетних коштів забезпечує взяття бюджетних зобов’язань та проведення витрат відповідно до встановлених бюджетних асигнувань лише після попереднього погодження з постійною комісією з питань економічної політики, соціального розвитку міста, планування, бюджету та інвестицій;

12. Установити, що після прийняття рішення «Про міський бюджет Снігурівської міської ради на 2019 рік», внесення змін до бюджетних призначень головного розпорядника коштів та перерозподіл між ними здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету».

13. Доручити Снігурівській міській раді в особі міського голови за погодженням з постійною комісією з питань економічної політики, соціального розвитку міста, планування, бюджету та інвестицій вносити зміни до розпису міського бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством:

за джерелами доходів і напрямами видатків головного розпорядника коштів  міського бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

14. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Снігурівській міській раді в особі міського голови отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

 • позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

15. Делегувати повноваження Снігурівській районній раді на здійснення видатків у 2019 році на утримання об’єднаного трудового архіву органів місцевого самоврядування Снігурівського району.

16. Прийняти повноваження від Снігурівської районної ради на здійснення видатків у 2019 році на утримання дошкільних навчальних закладів.

17. Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, соціального розвитку міста, планування, бюджету та інвестицій.

        Міський голова                                       Л.ГОЛОБЛЯ

Поширити в соціальних мережах: