Експериментально-дослідницька діяльність як чинник пізнавального розвитку дошкільнят

Формування у дошкільнят природо – екологічної культури та екологічної свідомості – одне з найголовніших завдань сьогодення. Дошкільний заклад – ось де розпочинаєтьсявиховання в дитиніінтересу до навколишньогосвіту. Для розвиткупізнавальноїактивностідітей ми часто звертаємось до пошуково- дослідницькоїдіяльності. Пошуково-дослідницькадіяльність з дітьми – цеособливий і дуженепростий вид діяльності. Самевіндаєдітямможливістьспілкуватися з однолітками, з дорослими, здійснювати з об’єктамирізноманітніперетворення, виявлятиїхніістотнізв’язки з явищамиприроди, з життєдіяльністюлюдини, вчитьаналізувати й самостійноробитивисновки. Пошуково-дослідницькадіяльність є потужнимзасобомінтелектуальногорозвиткудітей та формування у них основ цілісногосвітогляду. Маляталюблятьдосліджувати і пізнаватидовкілля, так вони набираютьсяжиттєвогодосвіду.

Згіднорічного плану роботиДНЗ № 2 в листопаді пройшов семінар  «Дитячі дослідження – шлях до дослідницького навчання», який провела вихователь-методист Бенько Л.В.Метою семінару було особистісне та професійне зростання педагогічних працівників, розкриття потенційних можливостей кожного педагога у командній співпраці; поглиблення педагогічних знань, формування професійної компетентності вихователів з даної теми.  На семінарі були розглянуті питання організації пошуково-дослідницької діяльності в ДНЗ, зокрема актуальність та значимість пошуково-дослідницької діяльності для пізнавального розвитку дошкільників, структура проведення дослідів.  Після семінару в нашому садочку організовано перегляд відкритих занять, з метою формування життєвої компетентності дітей, де малята проводили досліди в різних сферах життєдіяльності.

Здійснюючипошуково-дослідницьку роботу по ознайомленнюдітей з властивостямиповітря, виховательсередньоїгрупи Шпак М.М.. провела цікавезаняття «Повітря та йоговластивості», метою якогобулодатидітямпочатковізнання про повітря. Серіюдослідів з повітрямпідсумувалавалеологічноспрямованоюбесідою з дітьми про нерозривнізв’язкиміжорганізмомлюдини і навколишнімсередовищем.

ВиховательТкачук В.В. з дітьми старшоїгрупи провела відкрите-заняття «Чарівні краплинки», ознайомлюючималюків з властивостями води, яке дало поштовх маленьким дослідникам до самостійнихроздумів, міркувань, висловлювань.

В результаті дослідницької діяльності у дітей формуються елементарні навички пошукової роботи, посилюється інтерес до живої і неживої природи, активізується самостійна пошукова діяльність.
Своє завдання вихователі бачать в тому, щоб у спілкуванні з природою гартувати малят, комфортно для них вирішувати різноманітні освітні завдання, плекати високу духовність, моральні почуття, патріотизм.
Бо на своїйземлі й посадженевласноруч деревце – найгарніше, і протоптана своїми ногами стежина – найкраща, і вода в криниці – найсмачніша у світі.

 

Л.Бенько

вихователь-методист

ДНЗ №2,м.Снігурівка

Поширити в соціальних мережах: