Шановні снігурівчани!

 Прийміть сердечні вітання з Новим роком та Різдвом Христовим!

Напередодні новорічних свят хочу побажати Вам: нехай прекрасні зимові свята принесуть мир, спокій і злагоду, впевненість у майбутньому. Зичу Вам міцного здоров’я, успіхів, родинного щастя, достатку і благополуччя!

Нехай Новий рік буде для Вас роком нових перемог, успіхів, процвітання та здійснення мрій і побажань!

З найкращими побажаннями,

міський голова   Л.ГОЛОБЛЯ

Рішення XLVI сесії Снігурівської міської ради 7 скликання від 21 грудня 2018 року № 31 “Про міський бюджет Снігурівської міської ради на 2019 рік”:

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

Вирішила:

1. Визначити на 2019 рік:

 • доходи міського бюджету в сумі 32845750,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 31152728,00 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 1693022,00 гривні згідно з додатком 1 до цього рішення;
 • видатки міського бюджету у сумі 32845750,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 30614628,00 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 2231122,00 гривні;
 • профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 538100,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
 • дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 538100,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
 • оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 70000,00 гривень, що становить 0,2 відсотки видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів міського бюджету на 2019 рік у розрізі типової програмної класифікації видатків та кредитування за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію міських програм у сумі 9302841,00 гривня згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2019 рік:

 • до доходів загального фонду міського бюджету належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України;
 • джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік:

 • у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1, 71  Бюджетного кодексу України;
 • у частині фінансування є надходження, визначені частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету згідно зі статтями 69-1, 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 91, частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • інші виплати населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Снігурівській міській раді в особі міського голови отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

 • позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Снігурівській міській раді забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

 • врахування в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
 • затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
 • затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
 • здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
 • забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

 • забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання;
 • здійснення контролю за забезпеченням під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти міського та районного бюджетів встановлення обов’язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань;
 • у випадку невиконання показників надходжень до міського бюджету на 2019 рік, визначених розписом міського бюджету, головний розпорядник бюджетних коштів забезпечує взяття бюджетних зобов’язань та проведення витрат відповідно до встановлених бюджетних асигнувань лише після попереднього погодження з постійною комісією з питань економічної політики, соціального розвитку міста, планування, бюджету та інвестицій;

12. Установити, що після прийняття рішення «Про міський бюджет Снігурівської міської ради на 2019 рік», внесення змін до бюджетних призначень головного розпорядника коштів та перерозподіл між ними здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету».

13. Доручити Снігурівській міській раді в особі міського голови за погодженням з постійною комісією з питань економічної політики, соціального розвитку міста, планування, бюджету та інвестицій вносити зміни до розпису міського бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством:

за джерелами доходів і напрямами видатків головного розпорядника коштів  міського бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

14. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Снігурівській міській раді в особі міського голови отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

 • позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

15. Делегувати повноваження Снігурівській районній раді на здійснення видатків у 2019 році на утримання об’єднаного трудового архіву органів місцевого самоврядування Снігурівського району.

16. Прийняти повноваження від Снігурівської районної ради на здійснення видатків у 2019 році на утримання дошкільних навчальних закладів.

17. Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, соціального розвитку міста, планування, бюджету та інвестицій.

        Міський голова                                       Л.ГОЛОБЛЯ

В Снігурівці триває комплексна робота по відновленню та модернізації мереж вуличного освітлення, підтримана народним депутатом України Вадатурським А.О. Зараз відповідні електромонтажні роботи проводяться на одній із найдовших вулиць міста – Гетьмана Сагайдачного.

 

Про виявлення перевищення вмісту барвника Е 151 (Діамантовий чорний) в жувальній гумці зі смаком коли

Снігурівське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області доводить до відома, що згідно інформаційного повідомлення системи RASFF від 19.12.2018 року №602-111-16/19903 у зв’язку з виявленням перевищення вмісту барвника Е 151 (Діамантовий чорний) в жувальній гумці зі смаком коли, що експортується із Ісламської Республіки Пакистан через Литовську Республіку (імпортер UAB Profisa) до окремих держав – членів Європейського Союзу та до України.

Згідно статті 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» оператори ринку зобов’язані вилучати та/або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини, та письмово інформувати компетентний орган при виявленні невідповідності та вжиті заходи.

Діамантовий чорний (Чорний блискучий PN ) – синонімічне позначення харчової добавки Е-151 відноситься до групи барвників, отриманих з сировини штучного походження. У натуральному вигляді Е151 являє собою порошок або гранули чорного кольору, добре розчиняється в усіх рідинах крім масел.

Вплив на організм людини: допустима доза застосування Е151 на 1 кг маси тіла в день не повинна перевищувати 1 мг. Е-151 протипоказана людям, які страждають на астму, риніт, кропив`янку. У великих кількостях Чорний блискучий PN здатний викликати захворювання шлунково-кишкового тракту, алергічні реакції, саркому. Не рекомендується для споживання дітьми.

В разі виявлення вищезазначеної продукції просимо негайно повідомляти Снігурівське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області за тел. 05162 2 14 53, 0979406433.

НОВОРІЧНІ РАНКИ У ЗДО № 3

Новий рік – час подарунків, сюрпризів, загальних веселощів, коли довкола панує добра магія і казка. Діти нетерпляче очікували на свято і зустрічали його з надзвичайним захопленням.

З 26 по 28 грудня у Снігурівському закладі дошкільної освіти № 3 «Ромашка» для усіх вікових груп відбулися Святкові Новорічні ранки – спільні музично-театралізовані дійства дітей та дорослих.

Маленькі артисти з великим задоволенням виконували ролі казкових героїв, водили хороводи, співали і танцювали, грали у різні ігри, не приховуючи святкових переживань і радісних почуттів!

В гості до малят завітали персонажі улюблених казок та мультфільмів:  Сніговичок, Баба Яга, персонажі із мультфільму «Маша та Ведмідь» ролі яких виконали працівники дитячого садочка. Дід Мороз та Снігуронька принесли із собою сюрпризи, подарунки, веселощі та радість.

Щоб подарувати малюкам незабутнє свято, багато зусиль та чарівності доклали вихователі садка: Бей Н.І., Тімуш І.І., Бєлогубова С.В., Устінова І.В., Ігнатченко Н.В., Короленко О.С., Якубенко А.С., Михайлюченко О.І. та музичний керівник Біла Л.О.

На святі панувала святкова, весела та казкова атмосфера Нового 2019 року. Всі батьки та діти залишилися приємно вражені від подій, які відбувалися в садочку.

Дякуємо Снігурівській міській раді за новорічні подарунки.

 

К. Бондаренко,

вихователь- методист

ЗДО № 3 міста Снігурівка

У дошкільному навчальному закладі № 3 завершено ремонт коридору.

У приміщенні площею 95 м2 було замінено плитку на підлозі, пошпакльовано та пофарбовано стіни та селю, оновлено східці.

“Колектив дошкільного навчального закладу № 3, батьки та вихованці висловлюють щиру подяку Снігурівській міській раді за допомогу, а саме: забезпечення будівельними матеріалами, усіма необхідними інструментами та організацію роботи будівельника” – зазначила завідувач ДНЗ № 3 Терещук О.В.

Красивий та затишний коридор садочка готовий до зустрічі гостей у новорічні свята!

Правила безпеки під час новорічних канікул

Незважаючи на всю красу зимового пейзажу, зима залишається найбільш небезпечною порою року у зв’язку з морозами, різкими перепадами температури, сніговими заметами, ожеледицею.

Але зима – це й радість новорічних свят, ялинка, подарунки, зустрічі з близькими людьми, катання на санчатах, гра в сніжки…

Щоб випадкові негаразди не зіпсували вам свята через необережність або незнання, дослухайтесь корисних порад і це допоможе всім безпечно провести новорічні та різдвяні свята.

Зважаючи на те, що зазвичай під час новорічних святкувань стрімко зростає кількість пожеж, необхідно дотримуатись певних правил пожежної безпеки:

–  ялинку слід розмістити на стійкій основі: на підставці, у посудині з піском;

–  застосовувати електричні гірлянди тільки заводського виготовлення;

не слід прикрашати ялинку целулоїдними, паперовими іграшками, ватою та марлею, бо вони також можуть легко спалахнути;

– у жодному разі не залишайте сірники, запальнички, бенгальські вогники та інші піротехнічні засоби у місцях, у яких їх легко зможе знайти дитина. Ніколи не дозволяйте малюкам бавитися з такими іграшками, бо це може коштувати їм здоров’я чи навіть життя!

при перших ознаках пожежі – не панікуйте. Насамперед визначте, що саме горить. Якщо це гірлянда – негайно вимкніть її з розетки. Палаючу ялинку необхідно залити водою або накрити змоченою у воді ковдрою;

– при виникненні пожежі необхідно негайно телефонувати до служби порятунку «101».

   

Снігурівка знаходиться на березі річки і одна з небезпек взимку – це тонкий лід. Із-за нестійкої мінливої погоди він може підвести восени, взимку і навесні. Крім того, дорослим мешканцям міста та дітям відомо про незамерзаючі джерела, які впадають в Інгулець. Місця, де струмки зустрічаються з річкою, зовсім не замерзають, а лід на декілька метрів навкруги тонкий та небезпечний.

Шановні батьки, щоб не трапилось біди на льоду, не дозволяйте дітям самим виходити на лід. А якщо ви маєте намір разом з дітьми піти взимку на річку або ставок, то пам’ятайте, що безпечним для одного пішохода вважається лід не менше 7 см. товщиною,  для влаштування катка – не менше 10-12 см. (масове катання – 25 см.). Міцність льоду перевіряють товстою палицею (жердиною), ударяючи нею (2-3 рази в одне і теж місце) якнайдалі від себе.

Якщо ж ви все таки опинились в крижаній воді, а поряд нікого немає, розставте широко руки та намагайтеся утримуватися на поверхні. Намагайтесь без різких рухів виповзти на міцний лід у бік, звідки прийшли та повзти до берега, відштовхуючись ногами від краю льоду.

Надаючи ж допомогу людині, що провалилася під лід, ні в якому разі не можна підходити до неї стоячи, потрібно наближатися лежачи, розкинувши в сторони руки та ноги, використовуючи дошки, або інші предмети, які є під руками. Лежачи на одному з таких предметів, закріплених мотузкою на березі або на твердому льоду, особа, яка надає допомогу, повинна наблизитись до потерпілого на відстань, яка дозволить подати мотузок, пояс або багор. Коли поруч нічого немає, то 2-3 чоловіки лягають на лід і ланцюжком просуваються до постраждалого, утримуючи один одного за ноги, а перший подає жертві ремінь або шарф.

А якщо вам доведеться стати свідком нещасного випадку, телефонуйте до служби порятунку «101».

 

Правил безпеки необхідно дотримуватись також під час снігопаду чи ожеледиці – не можна перебігати проїжджу частину та прогулюватись з самого краю дороги. Це небезпечно завжди, а на слизьких дорогах особливо. В ожеледицю значно збільшується гальмівний шлях автомобілів, тому падіння перед автомобілем, що рухається, може призвести, в кращому разі, до каліцтва.

Обходьте металеві кришки люків, як правило вони вкриті льодом. Крім того, можуть бути погано закріплені і перевертатися, що додає небезпеки травмувань.

Нестійкі погодні умови – відлига вдень і заморозки вночі сприяють активному утворенню бурульок на покрівлях споруд (особливо старих будинків з похилим дахом). Пересуваючись містом у період танення льоду слід бути особливо уважним, проходячи повз будинки чи біля високих дерев, спершу упевнитись у відсутності загрози падіння льодових наростів.

З цими важливими правилами безпеки батьки повинні вчасно знайомити своїх дітей, які з нетерпінням чекають на зимові канікули.

Бажаємо вам веселих та безпечних новорічних свят!

 

Однією з важливих проблем, які останнім часом благополучно вирішуються в м.Снігурівка, є прибирання вулиць міста та надання можливості мешканцям міста утримувати свої садиби в чистоті шляхом надання комунальним підприємством  «Снігурівський благоустрій» такої послуги, як вивіз сміття.

Так, в приватному секторі визначено дні вивозу сміття, в районах міста, де розташовано багатоквартирні будинки, установлено сміттєві контейнери та  урни.

Вагомими кроками в очищенні нашого міста від сміття є придбання нової комунальної техніки. Так у грудні 2018 року для КП “Снігурівський благоустрій” придбано сміттєвоз ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б, який за основними параметрами має значно підвищити якість і швидкість виконання робіт по санітарній очистці м.Снігурівка, а також сприятиме підвищенню продуктивності праці водіїв й вантажників.

Начальник КП “Снігурівський благоустрій” Мамоненко Л. зазначила: «Сміттєвоз був доставлений у відповідності до умов договору і в чітко визначений термін. На даний час КП “Снігурівський благоустрій” використовує сміттєвоз для збору твердих побутових відходів. Маємо надію, що у процесі експлуатації зазначене обладнання працюватиме у відповідності з технічними характеристиками та експлуатаційною необхідністю й матиме високу якість та ефективність функціонування порівняно з аналогами».

 

За сприяння народного депутата України Вадатурського А.О. в місті Снігурівка продовжуються ремотні роботи щодо забезпечення комфортних умов та гарантування безпеки мешканців у вечірній та нічний час. Так, 26.12.2018 року проведено ремонт вуличного освітлення по вулиці Маяковського.