Липень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Чер    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

PostHeaderIcon 2013 рік

січень 2013

лютий 2013

березень 2013

квітень 2013

травень 2013

червень 2013

липень 2013

серпень 2013

вересень 2013

жовтень 2013

листопад 2013

листопад – 1 2013

PostHeaderIcon порядки денні 2012 рік – 2

порядки денні 2012

PostHeaderIcon порядки денні 2013 рік

порядки-денні-2013

PostHeaderIcon Реєстр персональних даних

Завантажити файл

 

реєстр персональних даних 2011

реєстр персональних даних 2012

реєстр персональних даних 2013

PostHeaderIcon Впровадження системи обліку, що містить публічну інформацію

 

 

УКРАЇНА
СНІГУРІВСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Від 30 серпня 2012 року № 157
м. Снігурівка

Про впровадження системи обліку публічної інформації в Снігурівській міській раді.

Відповідно до п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», Постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації», з метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності міської ради, створення механізмів та реалізації прав громадян і юридичних осіб на доступ до публічної інформації:
1. Створити систему обліку публічної інформації, розпорядником якої є міська рада, забезпечити обов’язкову реєстрацію в цій системі документів, що містять публічну інформацію, та надання доступу до неї за запитами.
2. Затвердити:
2.1. Положення про систему обліку публічної інформації (додаток 1).
2.2. Форму електронної облікової картки (реєстру) документа, розпорядником якого є Снігурівська міська рада (додаток 2).
3. Визначити виконавчий орган Снігурівської міської ради відповідальним з питань створення, функціонування та контролю за провадженням (веденням) системи обліку публічної інформації, розпорядником якої є міська рада.
4. Відділу з організаційних та правових питань ради забезпечити оприлюднення, систематичне оновлення системи обліку публічної інформації на офіційному сайті міської ради та безперебійний доступ до неї.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря міської ради Андрющенко Т.Г.

Міський голова О.А.Ларченко

 

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
30 серпня 2012 № 157

 

ПОЛОЖЕННЯ
про систему обліку публічної інформації

 

1. Це Положення розроблене на виконання законів України „Про інформацію” та „Про доступ до публічної інформації” і встановлює загальні вимоги щодо забезпечення збереження та доступу до публічної інформації шляхом створення, функціонування і ведення системи обліку публічної інформації, в якій реєструються документи, розпорядником яких є Снігурівська міська рада, а також забезпечення публічного доступу до них.
2. Система обліку публічної інформації (далі – система обліку) –це електронна база даних, що містить інформацію про документи, розпорядником яких є Снігурівська міська рада (далі – документи).
3. Адміністратором системи обліку є виконавчий орган Снігурівської міської ради.
4. Адміністратор системи обліку в межах своїх повноважень забезпечує: реєстрацію документів; стабільну роботу системи обліку; оприлюднення системи обліку на офіційному сайті; надання доступу до системи обліку за запитами; здійснення оновлення програмного забезпечення системи обліку; можливість пошуку, перегляду, отримання електронних копій шляхом копіювання інформації з системи обліку в цілому або її частин користувачами системи обліку; здійснення інших функцій відповідно до законодавства.

Порядок формування та ведення системи обліку

5. Виконавчий орган Снігурівської міської ради як відповідальний з питань створення, функціонування та контролю за провадженням (веденням) системи обліку:
здійснює формування електронної облікової картки документа;
вносить в систему обліку інформацію про документи, розпорядником яких є міська рада, згідно з електронною обліковою карткою документа;
систематично подає до відділу з організаційних та правових питань ради інформацію з системи обліку для оприлюднення на офіційному сайті міської ради;
здійснює поточне оновлення інформації у системі обліку;
здійснює щомісячну публікацію оновлень у системі обліку;
готує аналітичну інформацію та статистичну звітність стосовно документів, що містять публічну інформацію, та внесені до системи обліку;
систематично інформує секретаря міської ради про внесення змін до системи обліку;
контролює надходження інформації в електронному вигляді від працівників міської ради щодо виправлень та змін у разі виявлення неточності, помилки або зміни інформації про документ, внесеної раніше;
надає можливість пошуку, перегляду, отримання електронних копій шляхом копіювання інформації з системи обліку або її частин користувачами системи обліку;
вносить пропозиції щодо оновлення програмного забезпечення та технічного обслуговування системи обліку;
здійснює інші функції, які забезпечують функціонування системи обліку та доступу до неї користувачів.
6. Система обліку ведеться державною мовою.
!7. Реєстрація документів у системі обліку здійснюється за допомогою автоматизованої системи організації діловодства „ДОК ПРОФ 2.0”.
8. Наповнення системи обліку інформацією та її структурування відбувається на підставі інформації про документ, що міститься в електронній обліковій картці, яка складається за такою формою:
номер облікової картки;
назва документа;
номер, дата створення документа;
дата надходження документа;
джерело інформації;
підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом;
строк обмеження доступу до інформації;
галузь, ключові слова;
тип, носій;
вид;
проекти рішень;
форма зберігання документа;
місце зберігання документа;
додаткова інформація.
9. Внесення змін до системи обліку в разі виявлення неточності, помилки або зміни інформації про документ, внесеної раніше, здійснюється шляхом створення додаткової до існуючої облікової картки, із зазначенням у системі обліку факту внесення змін, змісту змін та дати.
10. Працівники міської ради – виконавці документів, що містять публічну інформацію:
надають електронний примірник документа упродовж 1 доби з дня надходження або створення документа;
інформують про необхідність внесення змін до системи обліку, у зв’язку з виявленням неточності, помилки або зміни інформації щодо документа, зареєстрованого раніше.
11. Внесення до системи обліку відомостей про документи здійснюється з урахуванням частини сьомої статті 6 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.
12. У разі втрати документа, закінчення терміну його чинності чи зберігання, передачі документа до іншого розпорядчого органу, в обліковій картці зазначається відповідна інформація із занесенням її до системи обліку.
13. Захист інформації в системі обліку здійснюється шляхом створення комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

Користування системою обліку

14. Доступ до інформації, що міститься в системі обліку, здійснюється безоплатно через офіційний сайт міської ради в мережі Інтернет.
15. Право на доступ до інформації, що міститься в системі обліку, має кожний користувач без будь-яких обмежень шляхом пошуку, перегляду, отримання електронних копій документа з системи обліку в цілому або його частин.

PostHeaderIcon Види інформації, якою володіє Снігурівська міська рада

Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік Снігурівського міського голови Ларченка О.А.

Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік секретаря Снігурівської міської ради Андрющенко Т.Г.

Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік першого заступника Снігурівського міського голови Каткова О.М.

Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік заступника Снігурівського міського голови Бойко І.В.


 

Додаток
до розпорядження
міського голови № 148
від 21.08.2012

Перелік документів,
що знаходяться у володінні Снігурівської міської ради

Відповідно до статті 13 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, з урахуванням конституційних повноважень Снігурівська міська рада є розпорядником публічної інформації стосовно інформації, що була отримана або створена Снігурівською міською радою та її органами в процесі реалізації повноважень, передбачених чинним законодавством України, та яка знаходиться у її володінні.
Снігурівська міська рада не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:
адресованими безпосередньо до депутатів Снігурівської міської ради;
стосовно інформації, власником якої є інші органи влади України, органи влади інших держав, міжнародні організації;
стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

Види інформації,
якою володіє Снігурівська міська рада

 

1. Рішення сесій міської ради.

2. Рішення виконавчого комітету міської ради.
3. Протоколи постійних комісій міської ради.
4. Розпорядження міського голови.
5. Тексти угод, договорів, заяв, меморандумів Снігурівської міської ради з іншими органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, організаціями тощо.
6. Протоколи апаратних нарад у міського голови.
7. Звіти щодо задоволення запитів на інформацію.
8. Звіти про роботу зі зверненнями громадян.
9. Подання та відповідні документи до них про внесення питань на розгляд сесій міської ради.
10. Списки депутатів Снігурівської міської ради.
11. Перелік та склад постійних комісій Снігурівської міської ради.
12. Перелік та склад депутатських фракцій у Снігурівській міській раді.
13. Плани основних заходів, що проводяться міською радою та її виконавчим апаратом щомісяця.
14.  Штатний розпис виконавчого апарату Снігурівської міської ради.
15. Кошторис міської ради на рік.
16. Положення про відділ з організаційних та правових питань ради й посадові інструкції працівників виконавчого апарату Снігурівської міської ради.
17.  Режим роботи виконавчого апарату Снігурівської міської ради.
18.  Графік прийому громадян виконавчим апаратом та виконавчим органам Снігурівської міської ради.
19.  Документи щодо проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті Снігурівської міської ради.
20. Інформація щодо захисту прав та інтересів Снігурівської міської ради у судових органах.
21. Довідник телефонів працівників виконавчого апарату Снігурівської міської ради.
22. Річний план закупівель.
23. Документи комітету з конкурсних торгів.
24. Документи (клопотання, звернення, заяви, листи тощо) органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, депутатів, підприємств, установ, управлінь та організацій з питань, що належать до відання міської ради.
25. Документи про проведення щорічної оцінки роботи працівників виконавчого апарату Снігурівської міської ради.
26. Документи про проведення атестації посадових осіб   виконавчого апарату Снігурівської міської ради.
27. Особові справи працівників виконавчого апарату міської ради.
28. Звернення (пропозиції, заяви, скарги), запити громадян.
29. Види інформації, якою володіє Снігурівська міська рада.

 

УКРАЇНА
СНІГУРІВСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Від 21 серпня 2012 року № 149
м. Снігурівка

Про затвердження Переліку документів, що знаходяться у володінні Снігурівської міської ради.

Відповідно до п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 13, п.п. 2 п. 1 ст. 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

1. Затвердити Перелік документів, що знаходяться у володінні Снігурівської міської ради (додається).
2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря міської ради Андрющенко Т.Г.

Міський голова О.А.Ларченко

PostHeaderIcon Заява на передачу у власність шляхом викупу

Передача земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти нерухомого майна, у власність шляхом викупу фізичним та юридичним особам в межах м. Снігурівка

 

 

 

Перелік необхідних документів для розгляду питання міською радою:

 1. Заява (клопотання) про передачу земельної ділянки у власність шляхом викупу.
 2. Документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності, копія).
 3. Документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно, розташоване на даній земельній ділянці (копії):
 • технічний паспорт на будинок (БТІ);
 • свідоцтво про право власності на нерухоме майно.
 1. Установчі документи для юридичної особи (копії):
 • свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
 • довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
 • статут юридичної особи;
 • довіреність, оформлена нотаріально (при наявності).

Документи, що посвідчують особу для фізичних осіб (копії):

 • паспорт (стор. 1, 2, 11);
 • ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків;
 • свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (у разі передачі земельної ділянки в оренду суб’єкту підприємницької діяльності);
 • довіреність, оформлена нотаріально (при наявності).

 

 

Зразок написання заяви:

 

 

 

 

 

 

Міському голові

Ларченко О.А.

(П.І.Б.)

(адреса за пропискою)

(телефон)


 

ЗАЯВА (КЛОПОТАННЯ)


Прошу передати у власність шляхом викупу земельну ділянку орієнтовною площею (вказати площу) га для (цільове призначення земельної ділянки), яка знаходиться за адресою: (вказати адресу). Дана земельна ділянка знаходиться в користуванні згідно (вказати назву та реєстрацію документа, що посвідчує право користування, у разі наявності такого документа). На укладання договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки згоден.

 

 

 

 

(дата)                                                                  (підпис)

 

 

PostHeaderIcon Заява на передачу у власність шляхом викупу земельних ділянок

Передача земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти нерухомого майна, у власність шляхом викупу фізичним та юридичним особам в межах м. Снігурівка

 

 

Перелік необхідних документів для розгляду питання міською радою:

 1. Заява (клопотання) про передачу земельної ділянки у власність шляхом викупу.
 2. Документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності, копія).
 3. Документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно, розташоване на даній земельній ділянці (копії):
 • технічний паспорт на будинок (БТІ);
 • свідоцтво про право власності на нерухоме майно.
 1. Установчі документи для юридичної особи (копії):
 • свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
 • довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
 • статут юридичної особи;
 • довіреність, оформлена нотаріально (при наявності).

Документи, що посвідчують особу для фізичних осіб (копії):

 • паспорт (стор. 1, 2, 11);
 • ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків;
 • свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (у разі передачі земельної ділянки в оренду суб’єкту підприємницької діяльності);
 • довіреність, оформлена нотаріально (при наявності).

 

 

Зразок написання заяви:


 

 

 

 

 

Міському голові

Ларченко О.А.

(П.І.Б.)

(адреса за пропискою)

(телефон)


 

ЗАЯВА (КЛОПОТАННЯ)


Прошу передати у власність шляхом викупу земельну ділянку орієнтовною площею (вказати площу) га для (цільове призначення земельної ділянки), яка знаходиться за адресою: (вказати адресу). Дана земельна ділянка знаходиться в користуванні згідно (вказати назву та реєстрацію документа, що посвідчує право користування, у разі наявності такого документа). На укладання договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки згоден.

 

 

 

 

(дата)                                                                                 (підпис)

 

 

PostHeaderIcon Заява на передачу в оренду земельних ділянок

Передача в оренду земельних ділянок державної та комунальної власності

фізичним та юридичним особам в межах м. Снігурівка

 

 

 

Перелік необхідних документів для розгляду питання міською радою:

 1. Заява (клопотання) про передачу земельної ділянки в оренду.
 2. Документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно, яке розташоване на даній земельній ділянці (копія):
 • технічний паспорт на будинок (БТІ);
 • свідоцтво про право власності на нерухоме майно.
 1. Викопіювання із чергового кадастрового плану земельної ділянки, передбаченої до передачі у власність, погоджене міським головою, начальником відділу Держком-зему у Снігурівському районі та начальником відділу містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та ЖКГ Снігурівської райдержадміністрації.
 2. Установчі документи для юридичної особи (копії):
 • свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
 • довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
 • статут юридичної особи;
 • довіреність, оформлена нотаріально (при наявності).

Документи, що посвідчують особу для фізичних осіб (копії):

 • паспорт (стор. 1, 2, 11);
 • ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків;
 • свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (у разі передачі земельної ділянки в оренду суб’єкту підприємницької діяльності);
 • довіреність, оформлена нотаріально (при наявності).

 

 

Зразок написання заяви:


 

 

 

 

 

Міському голові

Ларченко О.А.

(П.І.Б.)

(адреса за пропискою)

(телефон)

 

 

ЗАЯВА (КЛОПОТАННЯ)


Прошу передати в оренду земельну ділянку орієнтовною площею ( вказати площу) га для (вказати цільове призначення земельної ділянки) в (довгострокову або короткострокову) оренду строком на (вказати термін оренди), яка знаходиться за адресою: (вказати адресу).

 

 

 

 

(дата)                                                                                         (підпис)

 

 

 

PostHeaderIcon Заява на передачу в оренду

Передача в оренду земельних ділянок державної та комунальної власності

фізичним та юридичним особам в межах м. Снігурівка

(затвердження документації із землеустрою та нормативної грошової оцінки)

 

 

Перелік необхідних документів для розгляду питання міською радою:

 1. Заява (клопотання) про передачу земельної ділянки в оренду.
 2. Документація із землеустрою (проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки або технічна документація, розрахунок з нормативної грошової оцінки даної земельної ділянки), з розробленням яких здійснюється передача земельної ділянки в оренду (копії).
 3. Установчі документи для юридичної особи (копії):
 • свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
 • довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
 • статут юридичної особи;
 • довіреність, оформлена нотаріально (при наявності).

Документи, що посвідчують особу для фізичних осіб (копії):

 • паспорт (стор. 1, 2, 11);
 • ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків;
 • свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (у разі передачі земельної ділянки в оренду суб’єкту підприємницької діяльності);
 • довіреність, оформлена нотаріально (при наявності).

 

 

Зразок написання заяви:

 

 

 

 

 

 

Міському голові

Ларченко О.А.

(П.І.Б.)

(адреса за пропискою)

(телефон)

 

 

ЗАЯВА (КЛОПОТАННЯ)


Прошу затвердити (повна назва документацій із землеустрою: “проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки …” або “технічна документація із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує …” та “технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки …”) та передати вищевказану земельну ділянку в (довгострокову або короткострокову) оренду строком на (вказати термін оренди).

 

 

 

 

(дата)                                                                                                   (підпис)

 

 

© Garant Service

Яндекс.Метрика